Sleek & Beautiful

Motivation Strategy Action

Hizmetler

Şirketiniz & çalışanlarınız için fayda ve değer üretiriz

Sleek & Beautiful

Danışmanlık

Sağlık sadece insanlar için değil, organizasyonlar için de geçerlidir. Sürekli görülen "tutmayan hedefler", "zamanında bitmeyen projeler", "acil gündem yoğunlukları", "fazla iş yükü ve mesai baskısı", "iletişim & işbirliği problemleri", "değişime kapalı, güvensiz ve mutsuz çalışanlar", "iş/özel hayat dengesizliği" gibi semptomlar, çok açık bir şekilde organizasyonun tam olarak sağlıklı olmadığına işaret eden belirtilerdir. Biz de Arama Konferansları, Değişim Yönetimi, Operasyon & Süreç Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri Yönetimi danışmanlığı vasıtasıyla size destek vererek, şirketinizin tekrar sağlığına kavuşmasına yardımcı oluyoruz.

Sleek & Beautiful

Eğitim

Çoğu şirket, çalışanlarının en kıymetli varlıkları olduğunu söyler. Gerçekten de öyle mi? Çünkü gerçekten de Başarıya giden yol; İstekli, Bilgili ve Yüksek Çaba gösteren çalışanların varlığı ve yoğunluğu ile direkt ilgilidir ki, bu özellikler hiçbir zaman kendi kendine oluşmaz. Bu ihtiyaç, çalışanların duygusal, zihinsel ve fiziksel alanlardaki gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğini gösterir. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz konularda, ilgili fonksiyon ve çalışanların mevcut durumlarının analizi, eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve doğru bir metodoloji ile eğitimlerinin sağlanarak, eğitimlerin katkı ve faydalarını birlikte takip edebiliriz. Hiçbir eğitimin maliyeti, eğitimsizliğin fırsat maliyetinden büyük değildir!

Sleek & Beautiful

Yönetici Koçluğu

Beynimizi de kapsayan sinir sisteminin her an iç ve dış uyaranlara karşı gerekli kararları alıp organizmamızı yönetmesi gibi Yöneticiler de, şirketlerin merkezi sinir sistemleridir. Sağlıklı bir şirket yönetimi için yöneticilerin sağlıklı yetkinliklere sahip olması şarttır. Yöneticileriniz için Yönetim Koçluğuna ilave olarak, Kişisel Fitness Koçluğu da sunuyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla kendi eksiklerini ortaya koyan, bir gelişim planını kabul eden, disiplinle antrenman programını takip eden ve düzenli değerlendirmelerle gelişimini kontrol altına alan yöneticiler, bakış açılarını ve özgüvenlerini geliştirerek; şirket içi stratejik yönetim uygulamalarında daha başarılı sonuçlar üretmektedirler.

Blog Köşesi

İş hayatının çeşitli konularına ilişkin görüşlerimi takip edin ve yorumlarınızı paylaşın

23 Ocak 2017 No Comments

Neden Motivasyon Strateji Aksiyon?

Şirketlerin misyon, vizyon ve değerleriyle birlikte, sloganları da şirket kimliğini oluşturan çok önemli ve değerli açıklamalardır. Bunların açık ve net bir şekilde ifadesi, şirketlerin hedef ve stratejileri için de referans oluşturur. Bu sebepten ötürü, bu ifadeleri “yapmış olmak için” değil, şirketin sağlam ve sağlıklı temel üzerine inşa etmek için dikkatli ve bilinçli olarak belirlemek ve bunun üzerine tüm […]

17 Ocak 2017 No Comments

Siz Sağlıklı mısınız? Peki ya Şirketiniz?

Sağlıklı mısınız? Bu da nereden çıktı şimdi. Yıllardır nasılsın diye sorduğumuzda, “İyiyim, sen nasılsın?” cevabını aldığımıza göre herkes iyi olmalı, öyle değil mi? Kimileri için “herhangi bir şikayetim yok” durumu yeterli olabilir. Bu ifadeyi yeterli bulan fazla kilolular gelecekte yaşayacakları muhtemel kalp ve damar hastalıklarından, sigara içenler de çok muhtemel yaşayacağı akciğer hastalıklarından mahrum mu olmuş oluyorlar. Hatta vücudunda kanser […]

17 Ocak 2017 No Comments

Kurumsallık sadece Aile Şirketlerinin mi ihtiyacı?

Kurumsallık denince akla ilk olarak aile şirketleri geliyor. Adı üzerinde, bir aile tarafından kurulan ve yönetilen şirket. Küçük ölçekteyken sorun yok ancak bütün mesele büyüme ihtiyacıyla başlıyor. Zira artık münferit planlar (belki daha ziyade sadece kararlar) yerine şirketin tüm bölümlerini kapsayan ve bütünleşik iş planları, kritik maliyetleri ve sonuçları olan projeler, yatay ve dikey büyüme ihtiyacı ve […]